10 kép és példa a tisztelet fogalmának megértéséhez

A tiszteletteljes emberek kiemelkednek hozzáállásukból és cselekvésmódjukból.A tisztelet az egyik legfontosabb érték, amely a különböző kultúrákban létezik, mert lehetővé teszi a társadalmi interakciót, valamint elfogadja a körülöttünk élők különbségeit és szükségleteit.

A tiszteletnek kölcsönös cselekedetnek kell lennie az egyének között és a tolerancia álláspontjának. Az ötletek, érzések vagy megállapodások meghallgatása és megosztása egy módja annak, hogy értékeljük, elfogadjuk és figyelembe vesszük a másik személyt vagy környezetet.

Önbecsülés

Ahhoz, hogy mások emberként tiszteljenek minket, először tisztelnünk kell magunkat, mint egyéneket, és el kell fogadnunk és tiszteletben kell tartanunk azokat a meggyőződéseinket, különbségeinket és értékeinket, amelyek alapján minden nap cselekszünk a minket körülvevő környezetben.

Tisztelet mások iránt

A gondolatok és a kultúrák sokszínűsége nem lehet akadály az egyének között, mindannyian tiszteletben kell tartanunk egymást, és meg kell értenünk, hogy vannak jogaink és kötelességeink, amelyek egyenrangú állampolgárként azonosítanak bennünket.

Tisztelet a családnak

A család minden társadalom egyik legfontosabb szervezete, mert betölti az emberi értékek tanításának és megalapozásának funkcióját.

Ezért tisztelnünk kell a család minden tagját, figyelmesen meg kell hallgatnunk az idősek tanácsait, hálásnak és figyelmesnek kell lennünk minden szülőnk, nagyszülőnk, testvérünk, nagybátyánk és más rokonunk iránt.

A természet tisztelete

Az élőlények (emberek, állatok, növények) láncot alkotnak, amelyben minden rész össze van kötve, hogy élet létezzen a Föld bolygón.

Következésképpen az embereknek cselekedniük kell, és fenntartható módon kell használniuk a természeti erőforrásokat annak érdekében, hogy csökkentsük cselekedeteink negatív hatásait az élőlények többi részére, amelyeken túlélésünk függ.

Tisztelet az életnek

Minden embernek tiszteletben kell tartania és gondoskodnia kell a létező különböző emberi és természeti életformákról. Más lények életének megkísérelése vagy veszélyeztetése súlyos tiszteletlenség.

Tisztelet az időseknek

Az idős emberekkel tisztelettel és kedvességgel kell bánni, ez az oktatás gesztusa, sőt szeretete azok felé, akik gyakran segítségre vagy társaságra szorulnak.

A gyermekek tisztelete

A felnőtteknek védeniük kell a ház legkisebbjének gondozását és oktatását. A gyermekkor az emberi lét olyan szakasza, amelyet minden gyermekben tiszteletben kell tartani, ez a személyes növekedés része, és alapja annak a személynek, aki felnőtt lesz.

A sokszínűség tisztelete

A gondolatok, vélemények, vallási meggyőződések, politikai irányultságok sokféleségének tiszteletben tartását, sok más olyan cselekvés mellett, amelyek megkülönböztetnek minket, mint egyéneket és társadalmakat, mások tiszteletlensége vagy leértékelése nélkül, az emberek között kell megalapozni.

A szabadság tisztelete

Minden embernek joga van cselekedni és szabadon kifejezni érzéseit és véleményét, amennyiben tiszteletben tartja a körülöttük lévőket és a környezetet, ahol van.

Politikai tisztelet

Minden országban számos politikai szervezet létezik, amelyek etikai, erkölcsi és politikai alapjaik miatt különböznek egymástól. Más szavakkal, a polgárok között különböző politikai irányvonalak vannak, amelyeket tiszteletben kell tartani azon túl, hogy az álláspontokat vagy véleményeket nem osztják meg az emberek között.

Címkék:  Tudomány Tábornok Technológia-E-Innováció