Az arrogancia jelentése

Mi az arrogancia:

Az arrogancia a felsőbbrendűség érzése, amelyet az egyén másokkal szemben fejleszt ki, hamis meggyőződése alapján, hogy nagyobb kiváltságokat vagy engedményeket érdemel, mint a többi. A szó mint olyan, latinból származik arrogáns.

Az arrogancia egy jellemhiba, amely abból áll, hogy arrogáns, elbizakodott, fennhéjázó vagy arrogáns.

A pszichológia számára az arrogancia a törékeny ego táplálásának vagy védelmének szükségességéből fakad. Ily módon kompenzációs mechanizmusként működik, amelyben az arrogáns személy önbecsülésének hiányát felsőbbrendűségnek álcázza.

Lásd még: Mi az ego?

Röviden: egy arrogáns embernek kissé felfújt képe van önmagáról: azt hiszi, hogy jobb, mint mások, azt gondolja, hogy elgázolhatja vagy rosszul bánhat másokkal a magának tulajdonított jogok miatt. De téved: mások egyszerűen csak nehéznek látják, rosszabb esetben pedig megvetendőnek.

Az arroganciát nem szabad összetéveszteni az önértékelés gondolatával. A magas önbecsülés egészséges, mert összefügg azzal, hogy milyen értékkel rendelkezünk önmagunkkal, az önszeretettel.

Lásd még: Önbecsülés.

Az arrogancia ezzel szemben önmagunkról eltorzult képet feltételez, és egy magas egó létrehozását, amely kompenzálja önbecsülésünk hiányát.

Az arrogancia például abban nyilvánul meg, ha valaki nem engedi, hogy mások véleményt nyilvánítsanak egy találkozón, hanem mindig rá akarja erőltetni a nézőpontját, annak ellenére, hogy esetleg figyelmen kívül hagyja a vitához kapcsolódó kérdéseket, de nem képes megvalósítani.

Önteltség azt gondolni, hogy a pénz elegendő ahhoz, hogy megszerezzük a kívánt dolgokat ebben az életben, mert a pénznek önmagában nincs értéke a szerelemhez, a barátsághoz, a szépséghez és a boldogsághoz képest.

Az arrogancia szinonimái a gőg, arrogancia, gőg, gőg, büszkeség, megvetés, megvetés; dicsekvés, önelégültség, feltételezés. Az elnevezések alázat, szerénység, egyszerűség lennének.

Angolul az arrogancia fordítható gőg. Például: "Az arroganciája erő”(A hatalom arroganciája).

Címkék:  Kifejezések Népszerűek Tudomány Kifejezések-In-Angol Nyelven