Demagóg jelentése

Mi az a Demagogue:

A demagóg olyan személy, aki politikai képviselőként vagy vezetőként fejlődik, és akinek hozzáállása el akarja nyerni az őt meghallgató és követő emberek támogatását.

A demagóg szó görög eredetű dēmagōgós, ami azt jelenti, hogy „a nép karmestere”.

A demagóg az, aki gyakorlatba ülteti a demagógiát, amely egyfajta politikai cselekvésre utal, amely az emberek egy csoportjának manipulálására és tetszésére törekszik tisztázatlan beszédek és ígéretek által, amelyeket általában nem tartanak be.

Ebben az értelemben a demagóg szakemberek egy csoportjára támaszkodik, akik különböző történelmi, politikai, gazdasági és társadalmi erőforrásokat használnak a követendő stratégiák meghatározására, beleértve a pszichológiai és drámai stratégiákat is, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy elnyerjék a polgárok bizalmát.

Továbbá a demagóg manipulálni kívánja az emberek véleményét. Ily módon könnyebb közelebb kerülni a lakossághoz, és elvezetni őket egy bizonyos irányba, amely elvezeti őket a politikai hatalom eléréséhez.

Például egy demagóg hozzászokott ahhoz, hogy választási kampányokat folytasson, amelyek során olyan tulajdonságokat tár fel, mint az őszinteség, a társadalmi elkötelezettség és az összetartozás érzése, amelyet az emberek egy politikai vezetőben látni akarnak.

Hasonlóképpen, ez az egyén bemutatja azon javaslatok és tervek listáját, amelyeket a jövőben a közös jólét alapján kíván kidolgozni, azonban üres ígéretekké válnak, mert nem teljesülnek.

Mint látható, a demagóg jól definiált érveket használ, amelyek-bár hamis ígéretekből indulnak ki-az emberek érzéseinek manipulálására törekszenek, hogy azokat saját javukra fordítsák és hatalomra kerüljenek.

A cél elérése után a demagóg ahelyett, hogy folytatná a demokratikus folyamatot, felállít egy tekintélyelvű rezsimet, amelyben a demagógia különböző stratégiáinak alkalmazásával továbbra is manipulálja a polgárok véleményét.

Címkék:  Kifejezések-In-Angol Nyelven Technológia-E-Innováció Tábornok