Jelentés jelentése

Mi a jelentés:

A jelentés egy adott ügy jellemzőinek és körülményeinek részletes leírása. Mint ilyen, világos és rendezett módon gyűjti össze a kutatási és megfigyelési folyamat eredményeit és megállapításait, amelyeket közölni kell egy meghatározott közönséggel, amely lehet speciális (műszaki, tudományos, tudományos) közönség, magasabb rendű (vállalatok) , szervezetek, kormányzati szervek) vagy a nagyközönség (tömeges terjesztési kiadványok).Ebben az értelemben szóban vagy írásban is bemutatható.

A jelentés szó az "inform" igéből származik, amely a latinból származik Tájékoztatni fogomEzért jelentésként a jelentések cselekvését és hatását is kijelöljük.

A jogban a jelentést prezentációnak nevezik, amelyet az ügyész az eljárás során a büntetés kiszabásáért felelős bíróság előtt tesz.

Melléknévként használva a jelentés szó annak a minőségére utal, amelynek nincs formája vagy alakja. Ez utalhat olyasmire is, amelynek alakja homályos és határozatlan.

Jelentés és részei

A jelentés általában a következőképpen épül fel:

  • Cím, amely hűen és kifejezetten tükrözi a témát.
  • Az azt alkotó fő részek vagy szakaszok indexe vagy tartalomjegyzéke.
  • Bevezetés, amely röviden felvázolja a problémát, a megoldandó kérdéseket, az alkalmazandó megközelítést, az indítékot és a szándékot.
  • Fejlesztés, amely tartalmazza a fő és teljes információt, valamint az eredményeket és az elemzést.
  • Következtetés, ahol a legrelevánsabb eredményeket gyűjtik, és adott esetben ajánlások.
  • Irodalomjegyzék a szöveget támogató forrásokkal, megrendelve és megadva.
  • Mellékletek (ha vannak) bármilyen további érdekes információval, például fényképekkel, tervekkel, grafikákkal vagy a fő témához kapcsolódó dokumentumokkal.

Tudományos jelentés

A tudományos jelentés az, amely segítségével egy tudományos munka eljárását, módszertanát, eredményeit és következtetéseit ismertetik egy speciális közönséggel. Mint ilyen, címből, kivonatból vagy absztrakt, bemutatkozás; a tapasztalathoz használt módszer, anyag és eljárás; eredmények, elemzések, következtetések és bibliográfia.

Vizsgálati jelentés

Egy kutatási jelentést úgy határoznak meg, hogy azt részletesen és tömören összegyűjtsék a kutatási munka során kapott módszerek, eljárások és eredmények összegyűjtésére. Mint ilyen, a kutatási jelentés különböző formátumokra, például monográfiai műre, szakdolgozatra vagy cikkre reagálhat, ugyanúgy, mint prezentáció vagy konferencia formájában.

A műszaki jelentés

A műszaki jelentés leírja a műszaki probléma jellemzőit, körülményeit és állapotát. Általában vállalatok vagy szervezetek rendelik hozzá szakértőhöz vagy szakértőhöz, akinek egy alapos vizsgálatot és elemzést követően formálisan és rendezetten kell bemutatnia eredményeit, és megoldásokat, alternatívákat vagy ajánlásokat kell javasolnia a feladatot megbízó szervnek. ...

Bemutató jelentés

A demonstrációs jelentés egy olyan hipotézis, amely hivatalos ellenőrzésre kerül. Ebben az értelemben leírja a kísérletben használt módszereket és eljárásokat, majd bemutatja az eredményeket és a következtetéseket. Jellemző a tudományos vagy műszaki jelentésekre.

Címkék:  Tábornok Technológia-E-Innováció Mondások És Közmondások