A társadalom 10 legfontosabb értéke és jelentése

Az értékek fontosak a harmonikus társadalmi együttéléshez. Ha az értékek nem hivatkoznak egyéni cselekvési módunkra és mások felé, az emberi kapcsolatok gyengülnek, ha nem tartalmaznak közös kritériumokat a társadalmi élethez.

Az értékek nagyon fontos pozitív jellemzők, amelyek segítenek abban, hogy egyénileg és társadalmilag is jobbak legyünk. Sok kulcsérték felsorolható a jobb társadalom felépítéséhez, de mindig figyelembe kell venni, hogy mindegyik összefügg.

A társadalom 10 legfontosabb értéke és jelentése:

1. Tisztelet

A tisztelet az a képesség, hogy felismerjünk, értékeljünk és értékeljünk másokat, figyelembe véve, hogy mindannyian érvényesek vagyunk. A tisztelet kölcsönösséget igénylő érték, amely mindkét fél jogait és kötelességeit jelenti.

A tisztelet megköveteli, hogy tanuljunk meghallgatni másokat, törődjünk az élet minden formájával. Ez fontos érték a társadalom számára, mivel támogatást és szolidaritást generál a társadalmi csoportban.

Tekintse meg a 10 képet is, hogy megértse a tisztelet fogalmát.

2. Szerelem

A szeretet a társadalom egyik alapvető értéke, mert arra ösztönöz minket, hogy biztosítsuk a másik boldogságát. A társas kapcsolatok az interperszonális kapcsolatok affektivitásának alapjain alapulnak, amelyeket barátság formájában tartanak fenn.

A szeretet olyan érték, amely jólétet kelt másokban, hiszen arra törekszünk, hogy a társadalmunkat alkotó minden ember kedvében járjunk és szeressük.

Lásd még: Szerelem.

3. Szabadság

A szabadság olyan érték, amely segít abban, hogy emberként kiteljesedjünk. Az egyéni szabadság a társadalmi keretek közé tartozik. Ez a dinamika szorosan összefügg a tisztelettel és a felelősséggel.

Ha egy társadalomnak nem a szabadság a legfontosabb értéke, akkor elnyomó és diktatórikus lesz, korlátozza a személyes és társadalmi kiteljesedést.

Lásd még: Szabadság.

4. Igazságosság

Az igazságosság fontos érték, mert egyensúlyt keres a saját és a társadalom jója között. Az igazságszolgáltatás minden állampolgárnak megadja azt, ami neki megfelel, hogy kielégítse alapvető szükségleteit, hogy hozzájárulhasson a társadalomhoz. Az igazságosság magában foglalja az egyéni szabadság, egyenlőség és a közösség minden tagjának kölcsönös függőségének ötvözését.

Lásd még: Igazságosság.

5. Tolerancia

A tolerancia az az érték, amely méltóságot, szabadságot és sokszínűséget biztosít egy társadalomban, feltéve, hogy mindannyian különbözőek vagyunk. A tolerancia azt jelenti, hogy elfogadjuk a saját véleményünktől eltérő életmódot és hiedelmeket annak érdekében, hogy emberként viszonyuljunk egymáshoz.

Lásd még Tolerancia.

6. Részvény

A méltányosság mindenkit egyformán kezel, osztálytól, fajtól, nemtől vagy vallástól függetlenül. A méltányosság alapvető érték, amely megerősíti az egyes személyek sajátos jellemzőinek tiszteletben tartását, és mélyebb értelmet ad az igazságszolgáltatásnak, mint alapvető jognak.

Lásd még: Részvény.

7. Béke

A béke olyan érték, amely az együttélés kiváló formáit keresi. Ez egy ideál, amely elkerüli az ellenségeskedést és az erőszakot, amelyek szükségtelen konfliktusokat generálnak. A béke az önmagával és másokkal való harmónia alapja, hogy nyugodt és nyugodt életet éljünk, megköszönve a létezést.

Lásd még: Béke.

8. Őszinteség

Az őszinteség társadalmi érték, amely közös hasznot hoz, és tükröződik a gondolat és a tett közötti egybevágóságban.

Az őszinteség elősegíti a bizalom légkörét, ha őszinteség van önmagával és másokkal szemben. Az őszinteség által generált biztonság és hitelesség elősegíti az igazságot értékelő társadalom felépítését, megtévesztés és csalás nélkül.

Lásd még: Őszinteség.

9. Felelősség

A felelősség azt jelenti, hogy vállaljuk tetteink következményeit, és teljesítjük kötelezettségeinket és kötelezettségeinket másokkal szemben.

A felelősség mint érték tudatosítja bennünk cselekedeteink és döntéseink következményeit, hatókörét és kritikus szempontjait, érettebbé és etikusabbá téve a polgárokat.

Lásd még Felelősség és valódi jelentése a képeken.

10. Hűség

A hűség olyan érték, amely a karakter kialakulásához kapcsolódik. A lojalitás az a hűség, amelyet az ember egyéni és társadalmi cselekedeteiben és viselkedésében birtokol, hogy saját akaratának ura legyen.

A lojalitás hajtja például a vállalkozót jellemző célok elérését. A hűséges ember megőrzi a barátságokat és kapcsolatokat az általuk közvetített értékek miatt, anélkül, hogy megelégedne a röpke örömökkel.

Címkék:  Tudomány Tábornok Kifejezések-In-Angol Nyelven