A protestantizmus jelentése

Mi a protestantizmus:

A protestantizmus egy vallási mozgalom, amely a 16. században jött létre, hogy olyan keresztényekre utaljon, akik a Luther Márton által támogatott protestáns reformáció után elváltak a katolikus egyháztól.

Luther követői ellenezték a Speyer -féle országgyűlés 1529 -es rendeletét, amelyben tiltották a vallási újításokat, és kijelentették a szentmise szükségességét és a szent írások hagyományos tanítások szerinti értelmezését.

Később az evangélikusok és más emberek, akik ellenezték ezt a rendeletet, aláírtak egy megállapodást, amelyben kifejezték nézeteltérésüket és megerősítették új hitüket, ezért kezdték őket protestánsoknak nevezni.

Azóta mindazokat a keresztényeket, akik elváltak a katolikus egyháztól, és akik a protestantizmus után létrejövő más gyülekezeteket, például az anglikánizmust, a lutheránust és a kálvinizmust, protestánsnak nevezték. A protestantizmus részeként meg kell említeni az evangéliumi egyházat is.

Címkék:  Mondások És Közmondások Technológia-E-Innováció Tábornok