A transzcendencia jelentése

Mi a transzcendencia:

A transzcendencia olyan fogalom, amely azt jelzi, ami túlmutat vagy meghalad egy bizonyos határt. Ebben az értelemben a transzcendencia azt jelenti, hogy átlépjük a határt, átmegyünk egyik helyről a másikra, leküzdjük az akadályt. Mint ilyen, a latinból származik transzcendens, levezetése Túllépek, amely viszont abból áll ford, ami azt jelenti, hogy „túl”, és Scendere, ami fordítást jelent „mászni” vagy „mászni”.

Ennélfogva valami, ami túllép, meghaladja annak közvetett jelentőségét vagy sajátos hatókörét: a transzcendencia egy politikus kijelentéseiből, a transzcendencia meghitt esemény egy művész életében. Ebben az értelemben a transzcendencia valami eredményére, következményére vagy fontosságára utal.

Transzcendencia a filozófiában

A filozófiában a transzcendencia az immanencia ellentéte. Mint ilyen, a transzcendencia fogalma arra utal, ami túl van a tudatosságon, meghaladja annak természetes határait. Ezért a felsőbbrendűség eszméjével társultam. Valójában kezdetben a kifejezés az isteni természethez és a világhoz való viszonyához kapcsolódott. A metafizika szempontjából a transzcendencia arra utal, ami nem része a kézzelfogható valóságnak, és amelyet ebben az értelemben végtelenül felsőbbrendűnek tartanak. Kant számára a transzcendencia az ész azon képessége, hogy a világ tárgyainak magasabb szintű ismeretéhez férjen hozzá.

Transzcendencia a vallásban

A vallásokban a transzcendencia fogalma arra a feltételre utal, hogy ne kapcsolódjon az anyagi és véges világhoz, hanem éppen ellenkezőleg, része legyen az anyagtalannak és a végtelennek. Ebben az értelemben a transzcendencia isteni állapot, amelyet elsősorban Istennek tulajdonítanak, mivel Ő a földi világ felett áll, és léte tökéletes és végtelen. A transzcendencia fogalma, mint olyan, különösen fontos a teológia és az isteni természet megértése szempontjából.

Címkék:  Vallás-És-Spiritualitás Kifejezések-In-Angol Nyelven Tábornok